=> Novel ronggeng dukuh paruk
=> Kisah nabi yusuf
=> Darah wanita
=> Pengaruh alqur'an pada tubuh
=> Penyakit wanita tak berjilbab
=> Hidup dengan cinta
=> Penyakit & obat pada lalat
=> Jatung & pusat akal manusia


XtGem Forum catalog